Rekisteriseloste

Rekisteriseloste Red Hot Chili Devils Oy

1. Rekisterinpitäjä
Red Hot Chili Devils Oy
Haapaniemenkatu 7-9 B
00530 HELSINKI
Y-tunnus 1538725-2

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Asiakasvastaava, 0400 319 058

3. Rekisterin nimi
Red Hot Chili Devils Oy:n asiakastieto- ja markkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakasrekisteriä käytetään asiakkaiden toimeksiantojen hoitoon, asiakassuhteiden hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Asiakasrekisterin tietoja käytetään omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakasyritys ole kieltänyt suoramarkkinointia.
Red Hot Chili Devils Oy saa asiakasrekisterin sisältämät henkilötiedot asiakasyritykseltä. Tietojen rekisteröinti perustuu henkilötietolain 8 §:n 5 kohdan mukaiseen yhteysvaatimukseen.

5. Rekisterin sisältämä tieto
Rekisteri sisältää asiakkaan tietoja, kuten nimi, y-tunnus/henkilötunnus, osoite- ja yhteystiedot, mahdolliset talous- ja henkilöstötiedot, vakuutustiedot, verotustiedot, pankkitilin tiedot sekä muut viranomaistahoilta saatavat, palvelun toteuttamisen kannalta oleelliset tiedot.
Edelleen rekisteri sisältää tiedot asiakkaan palvelukokonaisuudesta, palveluhistoriasta, asiakassuhteen historiatiedot, viestinnän historiatiedot sekä kaikki asiakkuuden hallinnan kannalta oleelliset tiedot.

6. Rekisteritietojen keruutavat- ja kanavat
Asiakasrekisterin yhteystiedot ja muut asiakkuuteen liittyvät tiedot saadaan Red Hot Chili Devils Oy:n asiakkailta asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana. Tietoja saadaan myös kaupallisista ja julkisista rekistereistä.

7. Rekisteritietojen säilyttäminen ja luovuttaminen
Tilitoimisto käsittelee rekisteritietoja ehdottoman luottamuksellisesti. Rekisteritietoja käsitellään ohjeistuksen avulla, jonka tuntee koko henkilökunta. Kaikki materiaali on suojattu varotoimenpitein, jotka varmistavat sen, etteivät ulkopuoliset tahot pääse tietoihin käsiksi. Henkilötiedot hävitetään lakisääteisen määräajan umpeuduttua.
Rekisteritietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain näin salliessa tai pakottaessa. Rekisteritietoja voidaan luovuttaa EU-/ETA-maiden ulkopuolelle lain sallimissa rajoissa.
Suoramarkkinointitarkoituksissa tietojen luovutukseen kolmannelle osapuolelle lupa tiedustellaan aina erikseen tapauskohtaisesti.

8. Oikeudet
Rekisteriin merkityllä on oikeus nähdä, mitä tietoja rekisterin pitäjällä on hallussaan rekisteriin merkittyä oikeushenkilöä koskien. Rekisteriin merkityllä on oikeus esittää korjauspyyntö, mikäli tiedoissa on puutteita tai virheitä. Reksiteriin merkityllä on myös oikeus pyytää tietojen poistamista tai asetusten muuttamista, mikäli tietojen käyttöä halutaan rajoittaa esimerkiksi suoramarkkinointitarkoituksissa.
Rekisteriin merkityn oikeuksia voidaan rajoittaa, mikäli sillä on lainsäädännöllinen tai muu salassapitovelvollisuudellinen kanta.

9. Rekisteritietojen säilytysaika
Rekisteritietoja säilytetään liiketoiminnassa noudatettavien lakien pykälissä määriteltyjen ajanjaksojen mukaisesti. Lakisääteisen ajan umpeuduttua tietoja säilytetään ainoastaan mahdollista muuta viestintää varten.

10. Rekisteritietojen suojaus
Rekisterissä olevat tiedot on suojattu vahvasti. Rekisterit sijaitsevat erilaisissa järjestelmissä ja pilvipalveluissa, joihin pääsy on suojattu vahvasti palomuureilla, käyttäjätunnuksilla, salasanoilla, lisensseillä sekä muilla vahvoilla tunnistautumiskeinoilla. Rekisteritietoihin pääsy on myönnetty ainoastaan niille henkilöille, joiden on välttämätöntä käsitellä rekistereihin merkittyjä tietoja.